2021. június 20-án vasárnap, 11 órakor Berta Tibor római katolikus tábori püspök, ebben a minőségében először mutatott be ünnepi szentmisét egykori lakóhelyének színhelyén. A somogyszentpáli templomba sokan eljöttek, köztük az édesanyja is, hogy részt vegyenek a nem mindennapi istentiszteleten.

A bevonulást követően, a mise elején, Németh József kéthelyi plébános köszöntötte a magas rangú katonatisztet. Majd a szentpáliak részéről Máténé Bebics Zsuzsanna méltató szavai hangzottak el, melyben a püspök lelkészi és katonai életének fontosabb állomásait ismertette a meghívott vendégek és a hívek előtt. Ezentúl születésnapja alkalmából is megköszöntötték a meghatott Berta Tibort. A tábori püspök ezután megköszönte a szívélyes fogadtatást és közvetlen hangon elevenítette fel gyermekkorának boldog színterét, nem feledve a sok-sok ismerőst és barátot.

Az ünnepi istentiszteleten ezúttal Balsai Tamás buzsáki plébános látta el a kántori szolgálatot a kórusban és orgonával kísérte a liturgiát.
A szentmise annak a kétnapos kulturális és jótékonysági rendezvénysorozatnak volt a záró része, melyet a Somogyszentpáli Önkormányzat kezdeményezett a helyi római katolikus templom felújításáért.

Írta és fotók: Kiss Kálmán