Bemutatkozunk

Marcali és Környéke Hagyományőrző Ipartestület

A rendszerváltás után a komoly korábbi múlttal rendelkező helyi ipartestület ujjászerveződött (2001-ben), tevékenységi köre kibővült a hagyományőrzéssel: megkezdte működését a Marcali es Környéke Hagyományőrző Ipartestület.

Tagjaink között az iparosok mellett található ügyvéd, orvos, tanár, történész.

Ma már az egyesület Marcali kulturális életének legmeghatározóbb civilszervezete. Az egyesület népszerűségének és a diákok felé való nyitásának köszönhetően a tagság átlagéletkora folyamatosan csökken. A célunk az, hogy az idősödő tagtársak munkáját a mai technikákat jól ismerő fiatalok tudják segíteni minden területen.

Helytörténet kutató, turisztikai, rendezvényszervezési és kiadványozási tevékenységük elismeréseként 2016-ban elnyertük Marcali Város Alkotói Díját, 2018-ban a megtisztelő Somogy Polgáraiért Díjat.

Az egyesület folyamatosan megvalósuló céljai:

  • A kisiparos és katonai hagyományokat és a történelmi múltat feltárjuk, azokat ápoljuk és megtartjuk.
  • Ipartörténeti és technikai emlékeket gyűjtünk, különleges műszaki megoldásokat keresünk és bemutatjuk azokat a rendezvényeiken.
  • Kutatjuk es gyűjtjük a városban és a város környékén a tárgyi és írott emlékeket (fényképek, dokumentumok, könyvek, tárgyak). Ezeket megőrizzük és továbbadjuk a következő generációknak.
  • Természetjárás: célunk a természeti környezet megóvása, bemutatása. Karbantartjuk a környék gyalogos túraútvonalait. Az útvonalak a Marcali-hát történelmi, természeti és szakrális értekeit érintve Marcali központjában futnak össze. Úgy tűnik, hogy a felújítás és bővítés után örökbe fogadtuk a Zuhogó pihenő helyet.
  • Rejtett értékeink megismerésének elősegítése érdekében rendszeresen gyalogtúrákat szervezünk. A gyalogos turistautak karbantartásával, túrák szervezésével és vezetésével az egészséges életmódra és a természet szeretetére nevelést is elősegítjük.
  • Szakmai előadásokat, rendezvényeket szervezünk. Folyamatosan keressük a kapcsolatot helyi, megyei, országos és határon túli civil szervezetekkel. Az évfordulókhoz kapcsolódóan történelmi személyiségeket, eseményeket mutatunk be (első és második világháború, helytörténet).
  • Rendezvényeiken nyitott kapukkal várunk minden érdeklődőt.
  • Összefogjuk a történelmi, honismereti és technikai témakörök iránt érdeklődőket (iparos múlt, hadtörténet, helytörténet, tájértékek).
  • Önkéntes segítőinknek köszönhetően a Levéltárukban az összegyűjtött forrásanyagokat folyamatosan rendszerezzük. Ez a tevékenység alapozza meg a sikeres helytörténeti kiadványok megjelentetését. Minden kiadványunk a múltunkhoz kötődik, ezért megjelentetjük bennük az egyesület tagjainak az érdeklődési köréhez kapcsolódó szakterületeket és bemutatjuk az Ipartestület tevékenységét is.

Eddig 16 könyv, helytörténeti kiadvány jelent meg az egyesület gondozásában. Újabb kettő jelenhet meg 2022 tavaszáig.

Feledésbe merült hagyományokat sikerült újjáélesztenünk és több új hagyománnyal színesítjük a város kulturális életét.

A Polgári Piknik és Ezermester Találkozó az egyesület legnagyobb rendezvénye. Elsősorban a helyi kulturális egyesületeknek és zenekaroknak biztosítunk bemutatkozási lehetőséget. Helyet biztosítunk a szakmájukat magas fokon űző mestereknek, hogy az érdeklődőknek bemutathassák tudásukat, már-már elfeledettnek hitt eszközeiket, szerszámaikat. Lehetőséget kapnak a technikai sportok kedvelői is a gépeik bemutatására.   

A Marcali Polgári Bál megszervezésével egy több éve megszakadt, jótékonysági célt és hagyományt élesztettünk ujjá. A város legszínvonalasabb és legnagyobb látogatottságú zenés-táncos rendezvénye.

Szomorú módon legtöbbször csak az egyesület szervez megemlékezéseket Marcaliban több, a nemzetünket érzékenyen érintő évfordulón. Ilyen a doni tragédia, Trianon, az Aradi vértanúk emléknapja, és Kommunizmus áldozatainak emléknapja (az egyházzal és a helyi KÉSZ csoporttal közösen).

A járványhelyzet előtt átlagosan kéthavonta egy-egy történelemmel, honismerettel kapcsolatos előadást szerveztünk és már készülünk a következőkre. Ezek célja, hogy a környék kulturális és természeti örökségét megismertessük az érdeklődőkkel a történelmünkön keresztül. Általában az egyesület tagjai, vezetői tartanak előadásokat.

Az állami és nemzet ünnepek alkalmával is rendszeresen programokat szerveznük. Ezekhez kapcsolódóan hirdettünk már az adott témákban rajzversenyt, versmondó versenyt, fotópályázatokat és videópályázatokat is.

Saját székházunkat a rendezvényeik mellett térítésmentesen biztosítjúk más civilszervezetek összejöveteleihez is. Az épület ma már a polgári értékrendet valló közösségek székhaza. Gyönyörűen parkosított udvarunk alkalmas közepes nagyságú szabadtéri rendezvények lebonyolítására is.

A székház nagyterme egyéb (szakmai, művészeti) kiállítások, könyvbemutatók és összejövetelek helyszínéül is szolgál.

Fontos feladatunknak tartjuk a fiatal nemzedék bevonását a hagyományőrzésbe, a kutatómunkába és a társadalom jelenlegi helyzetének a megismerésébe. Célunk a régi tudás megtartása és ezeknek az értékeknek a továbbörökítése.

Az Iskolai Közösségi Szolgálat teljesítéséhez lehetőséget biztosítanak fiatal gimnazisták számára. A fiatalok részt vettek már kutatómunkában, interjúk készítésében, könyvszerkesztésben és turistajelzések felújításában is.

Egy hosszú távú projekt következő lépeseként iparos műhelyek bemutatásával szeretnék a fiatalokkal megkedveltetni az értékteremtő, kétkezi munka szépségét. Ennek első lépéseként a nagyteremben egy több szakmát bemutató kiállítást adunk át hamarosan (kovácsműhely, asztalos- és kádárműhely, suszterműhely, bőrdíszműves műhely). Nyitott kapukkal várjuk az iskolai csoportokat.

A kiállítás alkalmassá tehető gyermekcsoportok fogadása mellett bemutató foglalkozások tartására is.

Valljuk, hogy az a fiatal, aki a hagyományok ápolására figyel, nem kallódhat el!

A fiatalabb generációk sorvadó nemzettudata és a hagyományaink fennmaradó őrzése és tisztelete nem reménytelen.

Tevékenységük megjelenik az alábbi webes felületeken:

www.marcaliipartestulet.hu honlapon

és a www.facebook.com/marcaliipartestulet oldalon.

Szaka Zsolt

MKHI elnök

Képek: Kiss Kálmán, Szaka Zsolt