Pálmajorban tíz éve mindössze öten dolgoztak valamilyen munkahelyen és mintegy hetvenen tevékenykedtek a közfoglalkoztatásban. Ma a falu aktív lakosai közül tíz főt alig lehet összeszedni közmunkára, mert a többiek elhelyezkedtek. Míg korábban napközben az udvarokon meg az árokparton üldögéltek csoportokban az emberek, ma munkaidőben kiürül az utca. A házak takarosak, rendezettek lettek. Ez a kis település kiváló példa arra, hogy ha boldogulni akar valaki és tesz is érte, előbbre tud jutni akkor is, ha cigány származású. Derék, szorgos, őszinte emberek! Bravó polgármester asszony, bravó Pálmajor!