Augusztus 20-a az egyik legtöbbet „nyúzott” ünnepünk, legalábbis történetét tekintve. Mondhatni megjárta a hadak útját… Viselte a „legősibb magyar ünnep”, az „alkotmány napja”, az „új kenyér ünnepe” címet is. Minden kor azt az elnevezést aggatta rá, és akképpen értelmezte, mely a leginkább passzolt az aktuális hitvalláshoz, politikai nézethez. A magazin alábbi cikkel tiszteleg augusztus 20-a, a „kalandor” előtt. 

Mit mondjak… Magyarország nemzeti ünnepének krónikája számomra egészen elképesztő. Históriáját igyekeztem a lehető legfeszesebb tempóban megírni – történetéhez méltóan.

 • (Szent) Istvánnal kezdődött az egész. Ő volt az, aki Nagyboldogasszony napját, augusztus 15-ét közös nagy magyar ünneppé nyilvánította. Ezen a napon tartotta a törvénylátó napokat is. Kissé misztikus, hogy 1038-ban bekövetkezett halála is erre a napra datálódik.
 • Később a lovagkirály, I. (Szent) László augusztus 20-ra tolta át a jeles napot – mely a Nagyboldogasszony utáni első vasárnap volt. Ekkor emelték a székesfehérvári bazilika oltárára (ezüstládába zárva) I. István ereklyéit, a koponya-, ujjcsont-, térdcsontereklyét, ezzel a hagyománnyal avatva szentté a néhai uralkodót – VII. Gergely pápa áldásától kísérve.
 • Nagy Lajos 1342-es uralkodásától kezdve Szent István napját a legősibb egyházi ünnepként definiálta.
 • A történet itt kissé kaotikus lendületet vett, amikor XI. Ince pápa 1686-ban, Buda visszafoglalásának tiszteletére augusztus 16-ra visszadatálta és katolikus ünneppé nyilvánította a napot, de…
 • … nincs vége, ugyanis 1771-ben XIV. Benedek csökkentve az egyházi ünnepek számát, egész egyszerűen eltörölte Szent István napját…
 • … amit aztán három évvel később Mária Terézia ismét visszaemelt rangjára, és egyházi ünnepből nemzeti ünneppé minősített. Neki köszönhető a közben rejtélyes módon eltűnt Szent Jobb diplomáciai úton történő visszaszerzése is – Raguzából.
 • A relikvia ettől kezdve ezen a napon évente „útra” kelt, és körmenetben erősítette a nemzeti összetartozást – egy darabig.
 • 1891 óta – Ferenc Józsefnek köszönhetően – munkaszüneti nap.
 • 1938-ban a székesfehérvári országgyűlés határozata értelmében Magyarország nemzeti és állami ünnepe lett. Ekkor volt I. István halálának 900. évfordulója, minek okán a Szent Jobb három éves országjáró körútra indult az Aranyvonaton.
 • Eljött 1945, amikor is a rendszer az ünnepet vallási és nemzeti esszenciája okán átnevezte az „új kenyér ünnepének”. Az elnevezés nem véletlen. A 19. század végén sorra robbantak ki az aratósztrájkok, ezért Darányi Ignác, az akkori földművelésügyi miniszter hogy megfékezze ezeket, Szent István ünnepének napjára „feltalálta” az aratóünnepet, azaz a kenyér- és gabona ünnepét. Cseles.
 • Hipp-hopp, egyszer csak az államalapítás ünnepe és az alkotmány napja lett. A szocialista érában a Szent Jobb körmenet kikopott a szokásból, egészen 1989-ig.
 • 1949-1989-ig augusztus 20-án a Magyar Népköztársaság Alkotmányának ünnepe, melynek szimbólumává vált a nemzetiszínű szalaggal átkötött kenyér.
 • 1991-től a Magyar Országgyűlés határozata szerint Szent István napja hivatalos állami ünnep.

Így vált ez a nap olyan nappá, amikor bárki nemzeti, vallási vagy egyéb meggyőződése szerint ünnepelhet.

Megkérdeztük Laci bácsit, mit gondol augusztus 20-a viharvert történetéről.
A következőket mondta: „Úgy gondolom, a magyar kultúra évezredes, egyedi, csak ránk jellemző tradíciókra épül, erősíti nemzeti identitástudatunkat, családdá kovácsol bennünket, ezek által válunk senki mással össze nem téveszthetővé. Történelmünk, így kultúránk része Szent István is. Magyarnak lenni kín és öröm, hisz’ nem kényeztettek el bennünket a „zivataros évszázadok”… Ezeknek az örömöknek, kínoknak adózunk azzal, hogy megünnepeljük Szent István ünnepét – így vagy úgy.”

Isten éltessen bennünket és Alkotmányunkat!